Kaart van Nederland

Dit is een van mijn eerste uittelwerken. Nederlandse plaatsen en streken met hun voornaamste gebouwen en activiteiten, samengevat in de kaart van Nederland.