Maria reiniging of Lichtmis

Gisteren was het 2 februari. In Calvinistische kerken wordt daar weinig of geen aandacht aangegeven, maar in andere protestantse kerken we. Twee februari staat in het teken van de presentatie van Jezus in de tempel.

Maar ook gaat het om Maria, de moeder van Jezus, waar wij in feite ook te weinig aandacht aan schenken. Naar de Joodse wet moest Maria zich na zes weken, na de geboorte van haar kind, tonen in de tempel, vanwege het reinigingsritueel. De vroege kerk maakte op deze dag een processie met vele kaarsen. Deze processie vond plaats voor de vroegmis. Vandaar de naam Lichtmis.  De processie staat symbool voor de intrede van Christus in de tempel van Jeruzalem, als het “Licht dat voor alle volkeren straalt”.