De drie zeven

Socrates, AC GraylingDE DRIE ZEVEN

 

Socrates, de Griekse wijsgeer, liep eens door de straten van Athene. Plotseling komt er een man opgewonden naar hem toe.

“Socrates! lk moet je iets vertellen over je vriend die….”.

“Ho eens even”, onderbreekt Socrates hem. Voordat je verder gaat. Heb je het verhaal dat je mij wilt vertellen gezeefd door de drie zeven”?

“De drie zeven? Welke drie zeven” , vraagt. de man verbaasd.

“Laten we het proberen”, stelt Socrates voor. “De eerste zeef is de zeef van de waarheid”  Heb je onderzocht of het waar is wat je mij vertellen wilt”?

“Nee, ik hoorde het vertellen en …’.

‘Ah juist! Dan is het toch zeker wel door de tweede zeef gegaan? De zeef van het goede? ls het iets goeds wat je over mijn vriend wilt vertellen?”

Aarzelend antwoordt de man: ‘Eeeh nee, dat niet. integendeel…. .

“Hm”, zegt de wijsgeer. “Laten we dan de derde zeef gebruiken. Is het noodzakelijk om mij te vertellen wat jou zo opwindt?”

“Nee, niet direct noodzakelijk”, antwoordt de man.

“Welnu”, zegt Socrates glimlachend. “Als het verhaal dat je mij wilt vertellen, niet waar is, niet goed is en niet noodzakelijk is, vergeet het dan en belast mij er niet mee”.